15_1.gifMošnjica15_1.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   dio      jako      nugli      odriži      paketa      Povezajuću vezanku      sada      Zdolnji   
1. Prvo odriži zgornji dio !15_3.gif
2. Sada vidiš odzgor u tvoj paket. Ako je još vode nutri, usuši ga!
3. Odriži zdolnji paketa!15_6.gif
4. Vrzi paket sada pred sebe i pretisni zgornje linije
na zdolnje, tako da na strani nastanu novi !
5. Pretisni ove nove nugle čvrsto doli!15_7.gif
6. Ove nugle prekreni sada od zvana nutar i pretisni paket čvrsto!
7. Zdolnju tretinu prekreni sada gori i...15_9.gif
8. ...zgornju doli! Sada od zgornje vezice (Lasche) tri strane!
9. Ovako bi moralo izgledati!15_11.gif
10. dio prekreni skupa i fiksiraj je na obadvi strani jednom ili dvimi kvačicami!
11. Ovako bi morala izgledati tvoja lepeza (Fächer).15_12.gif
12. Kute zgornje vezice odriži na kruglo!
13. zalipi na zgornjoj vezi i na15_14.gif najprnjoj strani tvoje mošnjice!
Gotov je tvoj dar!