16_dite1.gifReći hvala16_dite1.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   školski dan      dičaka      dici      hvala      Učitelji      za zahvaliti      zahvaliti      zahvalu   
Bilo je jedno malo «».16_dite5.gif
Jednoga dana se je odlučilo pojti u svit. Ono je mislilo:

Ljudi imaju svega . Ja moram pojti k njim. Oni me tribaju.
Ravno danas ćedu imati sigurno uzrok, da se :
, roditeljem, učiteljem, prijateljem.
16_dite9.gif Tako je prošlo malo «hvala» na putovanje.
Bio je poslidnji . Sigurno ćedu školari premišljavati
kako je bilo školsko ljeto. Na putu u školu je strefilo .

Mmm – «H-v-a-l-a» - Ča/Što ću započeti danas s tobom u školi?
Zač/Zašto ću se ? Ja sam se jako trudio ovo ljeto.16_dite11.gif
A pomogao mi nigdor nije. Sve ča/što sam dostignuo, sam si zaslužio kroz svoju muku.
se za svoje djelo ionako platu.
Nije za vjerovati, da on danas još niti jednoč nije rekao «».
Čitaj dalje u minimultiju na strani 16 i 17!