BRUJI_Seite_1.gifRazlične pop grupe i jačkariceSeverina_Seite_1.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
BRUJI_Seite_1.gif
Prva singla: „Rozmarija raste“
Severina_Seite_1.gif
rodno ime:
Severina Vučković
BRUJI_Seite_6.gif
Lipa hvala!
Severina_Seite_2.gif
Severina (1989.)
Dalmatinka (1993.)