Severina_Seite_6.gifRazlične pop grupe i jačkariceBRUJI_Seite_2.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.