20_2.gifZračni balon20_3.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   balon      drži      hrpte      hrptu      nogom      razred      susjeda      tlo      zrak   
Biži s balonom kroz , pazi, da ne padne na tlo.20_1.gif
Zato ga rukom, nogom, glavom, prsi,
rameni, koljenom ili drugimi dijeli tijela u !

Vježba na :
Drži balon minjajući livom i desnom u zraku!

Dva i dva idu skupa.
Balon zamu med 20_4.gif
i se polako čučnu i opet stanu,
bez da zgubu .

Pokusi balon tvojega udriti kraj!
Pazi ali, da tvoj vlašći balon ne padne na !