03_ure-zid.gifPoznaš ure?03_ure-zid.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
03_ure.gifbudilica
03_ure-za-ruke.gifručne ure
03_ure_digitalne.gifdigitalne ure
03_ure-zep.gifžepne ure