03_ure-turam.gifPoznaš ure?03_ure-turam.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.