04_carobnjak.gifČarobnjak čara04_carobnjak.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
04_kaca.gif
04_flecka.gif
04_macka.gif
04_cokolad.gif