05_zvijezde.gifDobe dana05_zvijezde.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
Kad izajde ____, je jutro.
Navečer gledaju ____.
Na nebu vidimo ____.
Otpodne ____ pišu zadaću.