07_snigo-sunc.gifČitaj, glej i poveži odgovarajuću sliku!07_snigo-smile.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
06_grudati.gif
06_sanmkanje.gif
06_skijanje.gif
06_snigovic.gif