07_snigo-sunc.gifČitaj, glej i poveži odgovarajuću sliku!07_snigo-smile.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.