12_1.gifGlej i čitaj točno!12_1.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
06_grudati.gif
06_sanmkanje.gif
06_skijanje.gif
06_snigovic.gif