07_smiley5.gifKako si?07_smiley4.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
07_smiley5.gif
07_smiley6.gif
07_smiley3.gif
07_smil2.gif