07_snigovic2.gifKako si?07_snigovic.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
07_snigo-srce.gif
07_snigo-zec.gif
07_snigo-smile.gif
07_snigo-sunce.gif