02_zimske-dobe.gifKako se zovu ljetne dobe?02_zimske-dobe.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.