10_kleeblatt.gifSimboli sriće10_kleeblatt.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
10_vrganj.gif
10_dimnjacar.gif
09_cb-podkov1a.gif