07_snigovic2.gifGradi se snigović!07_snigovic2.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
12_1.gif
12_5.gif
12_6.gif