07_snigovic.gifGradi se snigović!07_snigovic.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
12_2.gif
12_3.gif
12_4.gif