17_jezus_andjelio.gifAndjeli17_jezus_andjelio.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
17_andjeo.gif
17_sndjeo-pastiri.gif
17_andjeli-spavaju.gif
17_andjeli-grob.gif