23_sator.gifMali Memo23_sator.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Dopodne      mali      Navečer      noć      noći      Otpodne      svi   
„Dobro jutro, Memo!“, veli Mama i kuha flošicu.

se idu kuma Lili i Memo šetati. Zbogom! Na podne jidu.

mali Memo spi. dojde tata od probe.Memo_stoff_mali.gif

U je sve tiho. Samo Memo ne!

Mama veli: „Š, š, laku !“ i Memo zaspi.