09-kokose.jpgObičaji09-kokose.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
03-jaja.jpg
Veliki tajedan
03-macice.jpg
Macicna nedilja
03-skrebetaljka.jpg
Veliki četvrtak
03-Jezus-na-krizu.jpg
Veliki petak
03-oganj-grm.jpg
Velika subota
03-vazmena-kosara.jpg
Vazmena nedilja