03-vazmena-kosara.jpgVzmena jaja03-vazmena-kosara.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
13_crljena_farba_vidro65.gif
črljeno
13_zuta_farba_vidro75.gif
žuto
13_plavo_vidro71.gif
plavo
13_saro_vidro72.gif
šaro
13_zeleno_vidro74.gif
zeleno
13_lilasto_vidro69.gif
lilasto