04_stelja-jaja1.gifKade leži vazmeno jaje?04_stelja-jaja1.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.