_16-grob.jpgVeliki tajedan_16-grob-otvoren.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
Na Veliki petak
07-meso-ne-jisti.jpg
Na Vazmeni pandiljak
07-muz-zena.jpg
Na Veliku subotu
07-grob-svitlo.jpg
Na Macicnu nedilju
07-macica.jpg07-macica.jpg
Na Veliki četvrtak
07-zvon-leti.jpg
Na Vazmenu nedilju
07-jaja-kosara.jpg