14_recept_.gifZec u staklu14_recept_.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   cukor      hladilnik      maline      mliko      stakalja      staklo      uši   
Djelaj ovako:
1. Zmišaj sa sirom!
2. Dodaj utaljene , vanilijovi cukor i !
3. Sada miksaj slatko vrhnje tako dugo,
dokle je čvrsto i je zamišaj u masu!14_staklo-gotovo.gif
4. Napuni ovu kremu u i ju postavi jednu uru u !
5. Konačno zatakni u tvoj desert dvi biškote kao !
6. Ako kaniš, moreš namoljati na zečinji obraz!
Dobro račenje!