Prinos nove sridnje škole škole Veliki Borištof - Vježbe za odmaranje/opuštanje

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
Bild9.gif
Bild1.gif
Bild2.gif
Bild8.gif