02_balon.gifNaša vozila02_balon.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_zuti-auto.gif
02_fligar-plavi.gif
02_camac-rb.gif
02_balon.gif
02_jedrilica.gif