03_kotac.gifPoznaš svoj bicikl?03_kotac.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.