04_dica.gifDica putuju na odmor04_dica.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_fligar-plavi.gif
Luka će putovati
02_vlak.gif
Sara će putovati
02_zuti-auto.gif
Ina će putovati