05_pjescanka-grad.gifNa odmoru05_pjescanka-grad.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
05_skoljke-muscheln.gif
Luka išće
02_vlak.gif
Otac se vozi
05_suncobran.gif
Jana i ja se rado
05_labda-voda.gif
Dite se igra