05_pjescanka-grad.gifNa odmoru05_pjescanka-grad.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.