20_sunce.gifČa/Što se ji po cijelom svitu?20_sunce.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
07_udrska_zastava.gif
U Madjarskoj ću jisti
07_amerikanska-zastava.gif
U Ameriki ću jisti
07_engleska_zastava.gif
U Engleskoj ću jisti
07_spanjolska-zastava.gif
U Španjoljskoj ću jisti