20_sunce.gifČa/Što se ji po cijelom svitu?20_sunce.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.