20_sunce.gifČa/Što se ji po cijelom svitu?20_sunce.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
07_turska-zastava.gif
U Turskoj ću jisti
07_hrvatska_zastava.gif
U Hrvatskoj ću jisti
07_italija-zastava.gif
U Italiji ću jisti
07_francuska_zastava.gif
U Francuskoj ću jisti