08_dicak-jaci.gifSanja u prazniki08_dicak-jaci.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   školska torba      školu      Ja      Jučer      praznike      prijatelji      sanja      Stani se      umoran   
Budilica: Ure škrebeću!!! Rrrrrrrr..!
Mate: Ja sam još tako i se ne kanim stati!
Budilica: Stani se! Ti moraš u !
Mate: sam još tako umoran i se ne kanim stati!
Budilica: Tvoja te jur čeka.
Mate: Samo malo neka još čeka na mene!
Budilica: Rrrrrrrr..! , Mate!12_lezaljka.gif
Mate: Ne, ja sam još umoran i se ne kanim stati! sam se jako dugo s mojimi igrao.
Budilica: Mate stani se, tvoji prijatelji su jur kod tebe!
Mate:Da, jur bižim! Ali kade su moji prijatelji? Ovo je bila samo ! Ja imam prvi dan praznike!
Mama: Umiri se! Da, imaš!