16-17.gifDesetere Božje zapovidi16-17.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   žene      dan      hištva      kradi      mater      prez      Prinos      umaraj      Vjeruj   
1. u jednoga Boga!
2. Ne primi imena Božjega poštovanja!
3. Svečuj Gospodinov!
4. Poštuj oca i !
5. Ne !
6. Ne lomi !
7. Ne !
8. Ne laži!
9. Ne poželji bližnjega svojega!Memo_stoff_mali.gif
10. Ne poželji imanja bližnjega svojega!

instituta za vjerskopedagošku izobrazbu