02_hrast-frucht.gifŠaro lišće! Poznaš ova stabalja?02_hrast-frucht_cb1.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_bukva-Buche-frucht_cb1.gif
die Buche
02_Kostanj-sad_cb1.gif
die Kastanie
02_lipa-Linde-frucht_cb1.gif
die Linde
02_hrast-frucht_cb1.gif
die Eiche
02_javor-Ahorn-frucht_cb1.gif
der Ahorn