02_javor-Ahorn-frucht.gifŠaro lišće! Poznaš ova stabalja?02_javor-Ahorn-frucht_cb1.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.