Ča/Što imamo u torbi?

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
04_brisalica.gif
04_knjiga.gif
04_pernica.gif
04_olovka.gif
04_pisanka.gif