05_gusinjka.gif„Gospe Gusinjke“ čudnovito doživljenje05_gusinjka.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   črljena      črna      šara      žuta      orandžasta      plava      zelena   
Jednoč je živila jedna gusinjka. Svenek je bila jako gladna. Jednoga lipoga dana je našla bananu. Ona je rekla: „Ja sam tako jako gladna!“ Požerala je cijelu bananu. A ča/što je ovo? Nje glava je nastala . Onda se je dalje šetala, i šetala, i šetala.
Drugoga dana je našla jabuku. Ona je rekla: „Ja sam tako jako gladna!“ I požerala je jabuku. A ča/što se je opet stalo?
Nastala je . Onda se je opet dalje šetala, i šetala, i šetala. Jedan dan kasnije je gusinjka došla k vodi. Ona je rekla:
„Ja sam tako žajna/žedna!“ Pila je vodu i ča/što se je na novo stalo? Nastala je . Šetala se je dalje. Drugi dan je našla jednu orandžu. Rekla je orandži: „Ja sam gladna!“ Požerala je orandžu. I ča/što je opet ovo? Gusinjka je nastala .

Sada već nije bila zelena gusinjka. Bila je jako, jako : žuta, črljena, plava i orandžasta.
Ali jedna ptica je letila visoko na nebu i je vidila šaru gusinjku. Ona je rekla: „Ja sam tako jako gladna, ja tebe kanim požerati!“
Mala šara gusinjka se je bojala i se je počela plakati. Ali ča/što se je sada dogodilo?
Zbudila se je gusinjka. Ona već nije bila šara nego zelena kot svenek. Ovo je bio nek strašan sanj.