09_vinogradar.gifDjelo u vinogradu09_vinogradar.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   škodljivcev      bačva      jesen      ljeti      protuliću      Trgadba      vino      vinogradari      vinogradu   
Sada imaju čuda djela u vinogradu.
Ali oni počinju jur u . Onda preoru zemlju i rižu kiće u vinogradu.
U moraju rizati mladice, da grojze bude moglo dobro rasti.
Istotako mora vinogradar špricati svoje rasline protiv .
Sada je ovde.
tukeće na vrata.
Otac, majka, dica stari starji i sva rodbina pomaže u trgati zrelo grojze.
Iz njega nastane u mušt. On goni i vinogradar se veseli na dobro črljeno i bijelo .