14_gotovo-jelo.gifSnek „Gospa Gusinjka“ za zdravu južinu14_gotovo-jelo.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   glavu      gusinjku      kruh      lukac      paradajz      sir      ugorak   
1. Prvo operi , paradajze i zeleni lukac i usuši je!
2. Poriži ugorak u debele oble/ploče, a zeleni u dužje kusiće!
3. Onda poriži u male kusiće!
4. Zami jednu koplju/špiku i natakni izminljivo (abwechselnd) kruh, ugorak i na nju!
5. Nazadnje natakni kao glavu na koplju/špiku!
6. Namoljaj sada na „“ oči i usta majonesom!
7. Zatakni još poriženi zeleni lukac na !