15_gusinjka2.gif„Gospa Gusinjka“15_gusinjka1.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   žutoga      glavu      izriži      krug      kruge      nos   
1. Nacrtaj pomoćom stakla ili floše 2 na zeleni i jedan krug na žuti,
črljeni, plavi i orandžasti papir!

2. Onda kruge!

3. Prekreni 5 krugov u sredini!
Jednoga zelenoga si ostavi za !
15_gusdinjka-papir.gif
4. Sada je zalipi preklopno (überlappend),
prvo , onda črljenoga, plavoga, orandžastoga i zelenoga jednoga na drugoga!

5. Nazadnje zalipi glavu na žuti i nacrtaj usta, , oči i pipala (Fühler)!