16-17_ribnjak.gifPrinos instituta za vjerskopedagošku izobrazbu16-17_ribnjak.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   školi      hrabrenost      pogibeli      predmet      priča   
Draga dica, ova ima posla s novim školskim ljetom.
Sigurno ne tako dramatično. Ali znamda ćete i vi biti koč toč u ,
da zgubite i ufanje, kad u ča/nešto ne znate ili kad vas ki/koji ne zanima.
Onda mislite na žabu, ka/koja je dalje djela i se je tako spasila.