21_kostanji-dica.gifGibanje i šport21_kostanji-dica.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   glavi      kostanj      mjesta      ruki      ruljati      Sjedite se      Skači      smjer      tla   
Balanciraj u svojoj ruki i se giblji kroz dvoranu/vrt!
Pazi da ti ne spadne na !
Pokusi balancirati kostanj na ramenu, na i na nogi!
Vrzi kostanj na tla i biži pet ili deset puti okolo njega, a isto u drugi !
pet ili deset puti najper i najzad prik kostanja!
Poišći si partnera! Svaki od vas ima jedan kostanj u .
jedan pred drugoga tako, da si gledate u oči!
Ostavite dost med vami! Sada si hitajte kostanje jedan drugomu,
da si je svenek minjate! Pokusite nje sada !