PROJEKT - moj novi minimulti - DIGITAL
UPUTI!

  najzad na prvu stran Ako kliknete na logo ćete dojti na glavnu stran!  
  Ako kliknete na veliki logo morete pisati email u društvo!
 VJEŽBAJ ONLINE!      Ako kliknete na logo, morete se vježbati i igrati online!
 VJEŽBAJ ONLINE!      Ako kliknete na logo, onda nije moguće igrati se online!
Ako kliknete na grafiku, viditi će te "slideshow" u farbi.
Otvoriti će se novi obločić.
 črno bijelo pdf 4,6 MB Ako kliknete na grafiku, će te dostati minimulti u črnom bijelom obliku. Morete i istiskati izdanje na svojem pišaču.
 črno bijelo pdf 0,0 MB Ako kliknete na grafiku, nećete dostati minimulti u črnom bijelom obliku.
Ne morete istiskati izdanje na
svojem pišaču. 
farba: pdf 7,6 MB Ako kliknete na grafiku, će te dostati minimulti u farbi.
Morete i istiskati izdanje na
svojem pišaču. 
farba: pdf 0,0 MB Ako kliknete na grafiku, neće te dostati minimulti u farbi.
Ne morete istiskati izdanje na
svojem pišaču. 
 administrator Ako kliknete na animirani logo, morete pisati email administratoru! 
    Ako se postavite mišem na grafiku u livom stupcu, dostati će te
informaciju o "izdanju" svakoga pojedinoga minimultija.
Morate samo meru počekati.